ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ : นางสาววชิราพร  เฮืองหล้า
ชื่อเล่น : ฝน
อายุ : 20 ปี
เกิดวันที่ : วันเสาร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542
สัญชาติ : ไทย
เชื้อชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 56 หมู่ 6 ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์ติดต่อโทรศัพท์ : 092-2435343
E-Mail : vachiraponhungla26@gmail.com
งานอดิเรก : ดูหนัง ฟังเพลง ปลูกต้นไม้
คำคมประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยํู่ที่  : สถาบันการการอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ปี่ที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หน้าแรก

โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)